نمایش دادن همه 10 نتیجه

پوشک هانیز سایز 1 | 22 عددی

43,415 تومان
Honeys Diapers Size 1 | 22 pcs مشخصات:
 • مناسب 2 تا 5 کیلوگرم
 • دارای انحنای بند ناف
 • لایه داخلی بسیار نرم
 • دارای هسته مرکزی فوق جاذب
 • محصول شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد
 • ساخت ایران
 • سایز 1
 • 22 عددی

پوشک هانیز سایز 2 بسته 18 عددی

48,260 تومان
Honeys Diapers Size 2 18 pcs مشخصات:
 • 18 عددی
 • مناسب 3 تا 6 کیلوگرم
 • لایه بیرونی ابریشمی و فوق العاده نرم
 • دارای تکنولوژی جریان هوا در لایه بیرونی
 • وجود نشانگر رطوبت جهت تعویض پوشک
 • چسب مکانیکال جهت باز و بسته شدن راحت
 • استفاده از بهترین نوع مواد و پودر جاذب

پوشک هانیز سایز 2 | 48 عددی

121,695 تومان
Honeys Diapers Size 2 | 48 pcs مشخصات:
 • مناسب 3 تا 6 کیلوگرم
 • لایه داخلی بسیار نرم
 • دارای هسته مرکزی فوق جاذب
 • محصول شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد
 • ساخت ایران
 • سایز 2
 • 48 عددی

پوشک هانیز سایز 3 | 16 عددی

51,965 تومان
Honeys Diapers Size 3 Diapers | 16 pcs مشخصات:
 • مناسب 4 تا 9 کیلوگرم
 • لایه داخلی بسیار نرم
 • دارای هسته مرکزی فوق جاذب
 • محصول شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد
 • ساخت ایران
 • سایز 3
 • 16 عددی

پوشک هانیز سایز 3 | 42 عددی

137,085 تومان
Honeys Diapers Size 3 | 42 pcs مشخصات:
 • مناسب 4 تا 9 کیلوگرم
 • لایه داخلی بسیار نرم
 • دارای هسته مرکزی فوق جاذب
 • محصول شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد
 • ساخت ایران
 • سایز 3
 • 42 عددی

پوشک هانیز سایز 4 | 14 عددی

51,965 تومان
Honeys Diapers Size 4 | 14 pcs مشخصات:
 • مناسب 7 تا 18 کیلوگرم
 • لایه داخلی بسیار نرم
 • دارای هسته مرکزی فوق جاذب
 • محصول شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد
 • ساخت ایران
 • سایز 4
 • 14 عددی

پوشک هانیز سایز 4 | 38 عددی

137,085 تومان
Honeys Diapers Size 4 | 38 pcs مشخصات:
 • مناسب 9 تا 18 کیلوگرم
 • لایه داخلی بسیار نرم
 • دارای هسته مرکزی فوق جاذب
 • محصول شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد
 • ساخت ایران
 • سایز 4
 • 38 عددی

پوشک هانیز سایز 5 | 12 عددی

51,965 تومان
Honeys Diapers Size 5 | 12 pcs مشخصات:
 • مناسب 11 تا 23 کیلوگرم
 • لایه داخلی بسیار نرم
 • دارای هسته مرکزی فوق جاذب
 • محصول شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد
 • ساخت ایران
 • سایز 5
 • 12 عددی

پوشک هانیز سایز 5 | 32 عددی

137,085 تومان
Honeys Diapers Size 5  | 32 pcs مشخصات:
 • مناسب 11 تا 23 کیلوگرم
 • لایه داخلی بسیار نرم
 • دارای هسته مرکزی فوق جاذب
 • محصول شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد
 • ساخت ایران
 • سایز 5
 • 32 عددی

پوشک هانیز سایز 6 | 28 عددی

137,085 تومان
Honeys Diapers Size 6 | 28 pcs مشخصات:
 • مناسب 15 تا 25 کیلوگرم
 • لایه داخلی بسیار نرم
 • دارای هسته مرکزی فوق جاذب
 • محصول شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد
 • ساخت ایران
 • سایز 6
 • 28 عددی